ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
   «Δεν θα εισβάλλουμε στην Ουκρανία…»!
       Ρεε τον Πού( )τιν, ο λόγος του συμβόλαιο!!
             (Στην παρένθεση βάλτε το γράμμα 
               που ξέχασα…)