Μετά την υπογραφή της συνεργασίας, οι δυο υπουργοί 
            έκαναν δηλώσεις