ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Πόλεμος!
      Ή δώστε κάτι…