ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
      Φίλες και φίλοι,
      Ελληνίδες και Έλληνες